Psykoterapiapalvelu Riitta Hirvonen

Olen psykoterapeutti ja työnohjaaja

Koulutukseni ovat:

 • kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti VET
 • psykoterapiakouluttaja
 • käyttäytymisanalyytikko
 • sosiaalipsykologi YTL
 • sosiaalityöntekijä
 • NLP master-practitioner
 • EMDR -terapeutti
 • sensomotorinen psykoterapia taso 1 traumaterapia

Asiakkaani kanssa yhdessä pohdimme ja kehitämme hänelle soveltuvia ratkaisuja ja toimintamalleja hänen elämässään ja työssään olevista ongelmista selviytymistä varten. Psykoterapiassa asiakkaani on oman asiansa asiantuntija ja minun tietoni pohjautuvat käymiini koulutuksiin ja kokemukseeni työstäni.

Työssäni tietopohjanani ovat tutkitut teoriat ja näyttöön perustuvat menetelmät. Keskeisimpiä käyttämiäni työmuotoja ovat kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmät, hyväksymis- ja omistautumisterapia, sovellettu rentoutus, tietoisuustaitotekniikat ja traumojen hoitoon liittyvät EMDR -terapia (silmänliiketerapia) ja sensomotorinen psykoterapia.

Minulle on myös tärkeää seurata ja arvioida sitä, miten etenemme asetettuja tavoitteita kohden. Tätä tietoa saan suorana palautteena asiakkaaltani ja käyttämällä yleisesti hyväksyttyjä mittareita.

Tietoni ja taitoni sekä osaamiseni ovat käytettävissä asiakkaani hyödyksi. Ne koostuvat koulutuksista, joita olen käynyt ja käyn edelleen sekä työkokemuksestani kunta- ja järjestöorganisaatioissa ja nykyisestä psykoterapeuttina ja työnohjaajana toimimisestani.

Yhteydenotot ja lisätiedot

Yritys Psykoterapiapalvelu Riitta Hirvonen
Y-tunnus 2292103-8
Osoite Vuorikatu 26 4. krs.
70100 Kuopio
Puhelin 040-5867603
Sähköposti riitta.hirvonen(a)psykoterapiariihi.fi
Toimiala Psykoterapiapalvelut

Olen psykoterapeutti ja työnohjaaja

Koulutukseni ovat:

 • kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti VET
 • psykoterapiakouluttaja
 • käyttäytymisanalyytikko
 • sosiaalipsykologi YTL
 • sosiaalityöntekijä
 • NLP master-practitioner
 • EMDR -terapeutti
 • sensomotorinen psykoterapia taso 1 traumaterapia

Asiakkaani kanssa yhdessä pohdimme ja kehitämme hänelle soveltuvia ratkaisuja ja toimintamalleja hänen elämässään ja työssään olevista ongelmista selviytymistä varten. Psykoterapiassa asiakkaani on oman asiansa asiantuntija ja minun tietoni pohjautuvat käymiini koulutuksiin ja kokemukseeni työstäni.

Työssäni tietopohjanani ovat tutkitut teoriat ja näyttöön perustuvat menetelmät. Keskeisimpiä käyttämiäni työmuotoja ovat kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmät, hyväksymis- ja omistautumisterapia, sovellettu rentoutus, tietoisuustaitotekniikat ja traumojen hoitoon liittyvät EMDR -terapia (silmänliiketerapia) ja sensomotorinen psykoterapia.

Minulle on myös tärkeää seurata ja arvioida sitä, miten etenemme asetettuja tavoitteita kohden. Tätä tietoa saan suorana palautteena asiakkaaltani ja käyttämällä yleisesti hyväksyttyjä mittareita.

Tietoni ja taitoni sekä osaamiseni ovat käytettävissä asiakkaani hyödyksi. Ne koostuvat koulutuksista, joita olen käynyt ja käyn edelleen sekä työkokemuksestani kunta- ja järjestöorganisaatioissa ja nykyisestä psykoterapeuttina ja työnohjaajana toimimisestani.

Yhteydenotot ja lisätiedot

Yritys Psykoterapiapalvelu Riitta Hirvonen
Y-tunnus 2292103-8
Osoite Vuorikatu 26 4. krs.
70100 Kuopio
Puhelin 040-5867603
Sähköposti riitta.hirvonen(a)psykoterapiariihi.fi
Toimiala Psykoterapiapalvelut